Bambulattian asennusohjeet

LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN BAMBULATTIAN ASENNUSTA. 

NORDIC BAMBOON VIRHEVASTUU EI KOSKE TUOTTEITA, JOTKA OVAT ASENNETTU TAI HOIDETTU OHJEIDEN VASTAISESTI.

BAMBULATTIA ASENNETAAN, KUN KAIKKI MUUT MAHDOLLISET RAKENNUSTYÖT OVAT SUORITETTU LOPPUUN. 

YLEISTÄ

Suosituksemme ja asennusohjeet perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Bambulattia soveltuu vain sisäkäyttöön, kodin kuiviin tiloihin sekä kevyeen julkiseen käyttöön. Bambulattia ei sovellu osan vuotta kylmänä oleviin tiloihin tai kosteisiin tiloihin. Bambulattian voi asentaa vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän päälle. Bambulattia on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen asennettavaksi.

Nordic Bamboo Oy ei vastaa väärästä asennustavasta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo asennetuista virheellisistä bambulaudoista. Asentaja vastaa vahingoista, jos aluslattian mittaustuloksia ei ole kirjallisesti dokumentoitu, eikä asennusolosuhteita. 

Bambulattia asennetaan uivaksi tai liimataan suoraan kiinni alustaan. Jos bambulattia asennetaan uivaksi bambulattian väliin on asennettava HDA-alusmateriaali ja PE-kalvo. 

Bambulattia on luonnonmateriaali ja elää laudan pituussuunnassa vähemmän kuin leveyssuunnassa. Suosittelemme bambulattian asentamista huoneen pisimmän seinän suuntaisesti. Huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 40–65 % ja lämpötilan 18–24 °C ennen asennusta ja asennuksen jälkeen. Bambulattian elämiseen vaikuttaa ilman suhteellinen kosteus sekä lämpötila. Bambulattian eläminen tapahtuu hitaasti. Bambulattian elämistä voidaan hallita ilmankostuttimella ja optimaalisella huoneilman kosteudella. Bambulattian eläminen ei ole tuotevirhe vaan kuuluu bambulattian ominaisuuteen. Bambulattia kutistuu, jos ilman suhteellinen kosteus ja lämpötile ei ole optimaalinen. Suosittelemme seuraamaan huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina. Talvisin suosittelemme, että käytät ilmankostutinta.

Poikkeavissa olosuhteissa lattiassa voi esiintyä normaalia suurempaa elämistä. Näistä muutoksista valmistaja, myyjä tai asentaja ei voi ottaa vastuuta.

Nordic Bamboo Oy ei ota takaisin ylimääräiseksi jääneitä bambulautoja.

ENNEN ASENNUSTA

Varastoinnin ja asennettavan huoneen huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 40–65 % ja lämpötilan 18–24 °C ennen asennusta ja tätä lämpötilaa pitää ylläpitää asennuksen aikana sekä sen jälkeen.

Bambulattia on luonnonmateriaali ja bambulattian pitää tasaantua huoneiston ilman suhteelliseen kosteuteen sekä lämpötilaan ennen asennusta.

Ota ennen asennusta bambulaudat pois paketeista ja pinoa bambulaudat vaaka-asentoon. Bambulautoja ei saa säilyttää suoraan betonin päällä eikä betonia vasten vaan rima-alustalla. Bambulaudat tasaantuvat hitaasti. Anna bambulautojen tasaantua huoneistossa vähintään 7 päivää tai kauemmin ennen asennusta. Näin saat parhaimman lopputuloksen.

ALUSTAVAATIMUKSET

Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL 2013 vaatimukset.

Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä – esim. betoni, erilaiset levyalustat ja vanha puulattia ovat sopivia alustoja. Tarkista alustan kosteus. Uuden betonilattian kosteus on aina mitattava ennen lattiapäällysteen asentamista ainetta rikkovilla menetelmillä (porareikä- tai koepalamenetelmä). Betonialustan suhteellisen kosteuden on oltava noin 6 cm syvyydestä mitattuna 85 % ja pinnasta (noin 1–3 cm syvyys) 75 % (BePo 2007 ja SisäRYL 2013). Mikäli alustan kosteus on yli 80 % RH (max. 3,0 painoprosenttia), älä aloita asennusta. Mittaustulokset on dokumentoitava.

Betonisen aluslattian (uusi tai vanha) on käytettävä kosteussulkuna vesihöyryä läpäisemätöntä 0,2 mm:n PE – muovikalvoa, jossa käytetään vähintään 200 mm limityksiä tiivistettyinä vaatimukset täyttävällä teipillä. Kalvon reunukset taivutetaan seinille niin korkealle kuin tulevien jalka-/peitelistojen peittävyys sallii. Kalvon päälle asennetaan askeläänien vaimennukseksi esim. HDA -alusmateriaali tai vastaavilla ominaisuuksilla oleva alusmateriaali. Joustavat alusmateriaalit eivät sovellu bambulattialle.

Aluslattian tulee olla tasainen – sallittu tasaisuuspoikkeama on 1,5 mm kahden (2) metrin matkalla. Yli 1,5 mm epätasaisuudet kahden metrin matkalla hiotaan tai tasoitetaan ennen asennusta. Tämän jälkeen alusta puhdistetaan huolellisesti. Betonialuslattiat tasoitetaan sementtipohjaisella lattiatasoitteella. Levy- tai puulattiat hiotaan. Vanhan puulattian kiinnitys tarkastetaan ja korjataan naulaamalla sekä oikaistaan tarvittaessa levyttämällä tai tasoitteella. 

Nordic Bamboo Oy ei vastaa vaurioista mikäli aluslattian kosteutta ei ole mitattu ja dokumentoitu ennen asennusta.

ASENNUSOHJE

Yleistä

Bambulattiassa on 4-sivuinen Unilin Uniclic ® -lukkopontti. Bambulattia asennetaan uivaksi betonin, vanhan puulattian tai muun kantavan alustan päälle.

Kun asennat bambulattian, varmista että asennettavan alueen lämpötila ja kosteus pysyvät muuttumattomina. Asennettavan huoneen huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 40–65 % ja lämpötilan 18–24 °C.

Bambulattia on elävä luonnonmateriaali ja jokainen bambulauta on yksilöllinen. Bambulaudat pitäää asennettaessa ”sekoitella” niin, että bambulautojen eri sävyt asettuvat tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. ”Sekoittelulla” vältetään se, etteivät tummimmat ja vaaleimmat bambulaudat joudu vierekkäin. Jotta saat mahdollisimman tasapainoisen yleisvaikutelman, valitse bambulaudat useammasta paketista samanaikaisesti.

Bambulattian ja alusrakenteen väliin pitää asentaa HDA-alusmateriaali sekä PE-kalvo, jos asennetaan uivaksi.

Kiintokalusteita tai kantavia rakenteita, esim. keittiösaarekkeita ja kaapistoja, ei saa asentaa bambulattian päälle, jos asennetaan bambulattia uivaksi. Ne lukitsevat bambulattian eikä bambulattia pääse liikkuumaan vapaasti.

Ennen asennusta bambulaudat on tarkistettava, virheellisiä bambulautoja ei saa asentaa. Vioittuneet ja virheelliset bambulaudat tulee jättää kokonaan käyttämättä tai asentaa mahdollisesti sopivaan kohtaan, esim. rivin aloitus- tai lopetuskappaleeksi. Virhevastuu kattaa ainoastaan ohjeiden mukaisesti asennetut ja hoidetut Nordic Bamboo -bambulattiat.

ASENNUSTYÖ

Bambulattia asennetaan yleensä ikkunasta lankeavan valon suuntaisesti. Tarkista huoneen leveys ja pituus. 6 m leveys ja 10 m pituus on maksimi bambulattialle, jolloin pitää tehdä liikuntasauma.

Aloita asennus huoneen vasemmasta nurkasta ja asenna ensimmäinen bambulauta urospuoli seinään päin.

Urospontti painetaan viistosti naarasponttiin. Bambulaudat ensimmäisessä rivissä liitetään yhteen painamalla päätysaumat toisiinsa, minkä jälkeen bambulauta lasketaan suoraksi tasaiselle lattialle.

Bambulattia ei tarvitse liikuntavaraa leveys-suunnassa, voit asentaa bambulattian kiinni seinään. Liikuntasauma tulee aina eri huonetilojen välille.

Päätysaumojen pitää limittyä aina vähintään 400 mm. Toista toimenpide muilla riveillä. 

Peitä lopuksi sopivilla jalka- tai peitelistoilla. Suosittelemme leveitä jalkalistoja. 12 mm jalkalista on liian kapea.

Älä liimaa bambulattian päälle saumalistaa.

Suojaa valmis lattia asennuksen jälkeen puhtaalla pahvilla tai kartongilla, mikäli tiloissa tehdään vielä töitä. Bambulattian päälle ei saa käyttää teippiä, teippi voi vahingoittaa bambulattian pinnan!

ALUSMATERIAALI (ASKELÄÄNIERISTE)

Bambulattialle soveltuva alusmateriaali on HDA (High Density Acoustic) -alusmateriaali, jos asennetaan uivaksi. Muut alusmateriaalit eivät sovellu bambulattialle.

LATTIALÄMMITYS ASENNUSOHJE

Asennus edellyttää ehdotonta ammattitaitoa. Bambulattia voidaan asentaa vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän päälle. Asennuksessa noudatetaan lattiajärjestelmän valmistajan erillisiä asennusohjeita. 

Lämmitysjärjestelmän asentanut asennusliike tarkastaa ja mittaa järjestelmän toimivuuden ja kirjaa ylös tulokset tarkastusraporttiin. 

Mikäli alusta on betonia lattia-asentaja mittaa betonin suhteelliset kosteusarvot ja kirjaa tulokset tarkastusraporttiin. 

Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL 2013 vaatimukset. Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä – esim. betoni, erilaiset levyalustat ja vanha puulattia ovat sopivia alustoja. Tarkista alustan kosteus. Betonialustan suhteellisen kosteuden on oltava noin 6 cm syvyydestä mitattuna 85 % ja pinnasta (noin 1–3 cm syvyys) 75 % (BePo 2007 ja SisäRYL 2013). Jos suhteellinen kosteus on yli 80 %, asennusta ei saa aloittaa. Mittaustulokset on dokumentoitava.

Puu- tai levyalusta: Uusien levy- ja puualustoiden suhteellinen kosteus tulee olla alle 9 RH%.

Lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa ennen lattian asennusta jonka aikana lämmitysteho täytyy säätää enimmäisteholle ainakin kahdeksi vuorokaudeksi.

1-2 vuorokautta ennen bambulattian asentamista lämmitys tulee säätää pois päältä tai ulkolämpötilasta riippuen sen tehoa tulee säätää siten, että aluslattian lämpötila laskee alle 20 °C.

Kun bambulattia asennetaan lämmitysjärjestelmän päälle, asennuslämpötilan on oltava vähintään + 18 °C. Tämä koskee bambulautoja, aluslattiaa ja huoneilmaa. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava 40–65 % ennen lattian asennusta, asennustyön aikana ja asennuksen jälkeen.

Lämmitetyt ja lämmittämättömät alueet tulee erottaa toisistaan liikuntasaumalistoin. Lämmityksen aloittaminen asennuksen tai katkoksen jälkeen:

Lattian lämmittäminen voidaan aloittaa asteittain 1-2 vuorokautta asentamisen jälkeen.

Toisella viikolla lattiaa voidaan lämmittää normaalisti ohjeiden mukaan

Kun bambulattia on asennettu lattialämmityksen päälle, pinnan lämpötila ei saa koskaan nousta yli + 26 ºC ja päivittäinen lämpötilan muutos saa olla maksimissaan ± 5 °C.

Lattialämmityksessä on pyrittävä tasaiseen lattialämpötilaan eikä lattian pintalämpötila saa koskaan ylittää + 26 °C:ta. Lämpötilan vaihtelu vuorokaudessa saa olla enintään ± 5 °C, jotta bambulattian eläminen lämmityskauden aikana olisi mahdollisimman vähäistä. Huoneilman suhteellisen kosteuden tulee olla 40–65 % ja lämpötilan + 18–24 °C.

Lattia täytyy lämmittää tasaisesti koko huoneen alueelta, jotta bambulattia laajenee ja kutistuu tasaisesti koko alueelta. Lattialämmityksen on levitettävä lämpö lattialle tehokkaasti ja tasaisesti. 

Lattialämmitystä ei saa koskaan kokonaan kytkeä pois päältä.

LATTIALÄMMITYKSEN ASENTAMISTA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

Lattiarakenteessa on oltava lämpöä johtava kerros, joka levittää lämmön tasaisesti koko lattiapinta-alalle. Näin vältetään korkeat lämpötilat yksittäisissä kohdissa.

Pintalämpötilaa on pystyttävä säätämään ja rajoittamaan erittäin tarkasti.

Koko lattiapinta-ala on lämmitettävä. Tämä ei kuitenkaan koske niin kutsuttua mukavuuslämmitysjärjestelmää, jonka tarkoituksena on vain täydentää normaalia lämmitysjärjestelmää. Lattiapinnan lämpötilan on tällöin oltava huomattavasti matalampi kuin korkein sallittu lämpötila (+ 26 °C).

Asennetun lattian lämmöneristyskyvyn tulee olla alhainen. Tämä koskee myös lattian välikerrosta.

Höyrysulku on asennettava mahdollisimman lähelle bambulattiaa rakenteen sallimissa rajoissa. Jos lattian kannatinpalkit ovat paksuja tai painavia, on erityisen tärkeää asentaa höyrysulku mahdollisimman lähelle bambulattiaa. Höyrysulkua ei saa missään tapauksessa asentaa lattiapalkkien alapuolelle.

KÄYTTÖ, SUOJAUS JA KUNNOSTUS

Pidä bambulattia puhtaana ja kuivana. Vältä suurien vesimäärien käyttöä puhdistaessasi lattiaa. Älä puhdista lattiaa hapoilla tai muilla happamilla liuotteilla, kuten ammoniakilla, sillä ne vahingoittavat lattiaa. Älä käytä höyrypesuria. Puhdista lattia pehmeällä puuvillamopilla tai kankaalla, joka sisältää pienen määrän vettä ja puhdistusainetta. Käytä kostutettua kangasta/moppia lian tai roskien poistamiseen, mutta älä koskaan käytä täysin märkää kangasta/moppia lattiaan. Jos vettä kaatuu lattialle, kuivaa se välittömästi pehmeällä kankaalla.

Imuroi lattia mahdollisimman usein koville pinnoille tarkoitettua asetusta käyttäen.

Käytä mattoja sisääntuloalueilla, jotta pölyä, kiviä, likaa ja kosteutta kulkeutuisi mahdollisimman vähän bambulattialle.

Ennen kuin asetat huonekaluja uudelle bambulattialle, asenna pehmusteet huonekalujen jalkojen pohjiin.

Vältä pehmustamattomien, raskaiden tavaroiden asettamista lattialle. Jos siirrät raskaita tai karkeapintaisia tavaroita lattialla, suojaa näiden tavaroiden pohjat mahdollisimman hyvin.

Älä peitä lattiaa paperilla, muovisilla levyillä/matoilla, jos jätät talon pitkäksi aikaa tyhjilleen. Nämä aiheuttavat ajan myötä värimuutoksia lattiaan.

BAMBULATTIAN KUNNOSTUS

Mikäli lakatun tai öljyvahatun bambulattian pinta on käytössä kulunut tai naarmuuntunut, voidaan se tarvittaessa hioa ja lakata tai öljyvahata uudelleen.

LAKATUN BAMBULATTIAN HUOLTO JA HOITO

Noudata seuraavia ohjeita pitääksesi bambulattian hyvässä ja näyttävässä kunnossa vuosia:

Älä koskaan pese lattiaa märällä rätillä vaan kostealla. Älä myöskään käytä ammoniakkia sisältäviä tuotteita.

Pidä hiekka ja lika poissa lattialta ja matoilta. Aseta matot kaikkiin sisäänkäynteihin, jotta likaa ja kosteutta tulisi mahdollisimman vähän lattialle.

Auringonvalo aiheuttaa pieniä värimuutoksia pitkällä aikavälillä. Mattoja kannattaa siirtää silloin tällöin eri paikkoihin, jotta värimuutokset minimoituisivat. Auringonvalon aiheuttamat värimuutokset eivät johdu valmistusviasta.

Imuroi ja lakaise lattiat tasaisin väliajoin poistaaksesi lian ja muut epäpuhtaudet lattialta. 

Pyyhi kaikki lattialle läikkyneet nesteet välittömästi. Käytä pehmeitä suojia huonekalujen jaloissa. Kovat, muoviset rattaat ja jotkin muoviset sekä lasiset suojat voivat vahingoittaa lattiaa. 

Kun siirrät suuria, painavia huonekaluja tai laitteita, suojaa lattia peitolla tai pyyhkeellä naarmujen sekä vahinkojen minimoimiseksi. Älä koskaan siirrä huonekaluja työntämällä vaan nosta ja siirrä. 

ÖLJYVAHATUN BAMBULATTIAN HOITO

Öljytyillä tuotteilla käytetään ainoastaan Vesting puhdistus- ja hoitotuotteita.

Bambulaudat toimitetaan tehtaalta valmiiksi pintakäsiteltyinä öljyttynä LED-valokovetteisella Vesting-kovavahaöljyllä. Jotta bambulattiasi säilyy kauan kauniina, hoida sitä huolella seuraavia ohjeita noudattaen.

Pysäytä lika jo ulko-ovelle. Hanki ulko-oven molemmille puolille sekä naulakon alle kunnon matot estämään hiekan ja veden pääsyä huoneisiin. Huonekalujen jalkojen alle kiinnitetyt huopapalat suojaavat lattiaasi naarmuuntumiselta. Vältä kävelyä parketilla piikkikorkoisilla kengillä. Vältä runsasta vedenkäyttöä siivouksessa. Kuivaa lattialle roiskunut vesi heti pois. Poista tahrat tuoreeltaan joko vedellä tai pintakäsittelyyn sopivalla puhdistusaineella, kuivaa lattia. 

Vältä hankaamista karheilla siivousvälineillä. Päivittäiseen puhdistukseen riittää imurointi tai pyyhkiminen lähes kuivaksi puristetulla lattiapyyhkimellä. Tallöin lattian pinta kuivuu heti, eikä siihen jää pisarajälkiä. Vältä aina runsasta veden käyttöä käsittelyssä.

Säännollinen puhdistus

Hiekka ja muu kidemäinen lika imuroidaan säännöllisesti, mielummin päivittäin. Pölynimurissa tulee olla parkettiharja ja kumirenkaat naarmujen syntymisen välttämiseksi. Lattiapyyhintä käytettäessä pyyhkeen tulee olla kuiva tai ainoastaan hieman kosteutettu (ei märkä) ja nukkaamaton. Säännöllinen puhdistus (1-4 viikon välein) tehdään kevyesti pyyhkimällä Vesting Vaha&Puhdistusaineella (Wax&Clean) käyttäen nukkaamatonta liinaa tai lattiapyyhintä. Vältä hankaamista. Vesting Vaha&Puhdistusainetta laimennetaan veteen pakkauksen ohjeen mukaan (noin 200-300 ml/10 L vettä). Laimennettua liuosta laitetaan liinaan tai lattiapyyhkimeen joko käyttämällä spray-pulloa tai kastamalla liina liuokseen ja poistamalla ylimääräinen liuos liinasta. Huom ! Liina tai lattiapyyhin ei siis saa olla märkä, vaan korkeintaan hiukan kostea. Käytettäessä spray-pulloa liuoksen levittämiseen liinaan tai lattipyyhkimeen, voi liuosta myös hieman suihkuttaa puhdistettavalle lattialle. Liiallista liuoksen määrää (lammikoita, pisaroita) on vältettävä ja sellaisten syntyessä ne on välittömästi pyyhittävä kuivalla liinalla. Pyyhkiminen suoritetaan pieni ala kerrallaan (välttäen öljytyn pinnan pitkäaikaista kosteuttamista) ja lattian annetaan kuivua pyyhkimisen jälkeen ainakin 20 minuuttia.

Tahrojen poisto

Helposti irtoavat tahrat Vesting Vaha&Puhdistus-aineella yllä olevan säännöllisen puhdistuksen ohjeiden mukaisesti. Vaikeammat tahrat (esim. kahvi- ja viinitahrat) puhdistetaan Vesting Teho-puhdistusaineella (Vesting Intensive Cleaner). Vesting Tehopuhdistusainetta laimennetaan haaleaan veteen (noin 75 ml/10L vettä). Erittäin vaikeiden tahrojen puhdistuksessa Vesting Teho-puhdistusaineen määrää suhteessa veteen voi hieman lisätä. Pyyhi liuoksessa kosteutettulla liinalla tahra, mutta vältä hankaamista. Älä käytä Vesting Teho-puhdistusainetta muiden puhdistusaineiden kanssa!

Naarmut

Pinnalliset naarmut voidaan poistaa puhdistamalla naarmuuntunut kohta Vesting Tehopuhdistusaineella ja hankaamalla sen jälkeen naarmuuntunutta kohtaa kevyesti puhdistusliinalla (esim. Scotch-Brite siivousliina). Lopuksi Vesting Hoitoöljyä levitetään hangattuun kohtaan. Tarvittaessa lisätään toinen kerros Vesting Hoitoöljyä. Syvempien naarmujen korjaus saattaa edellyttää uudelleen öljyämisen.

Hoito öljyäminen

Öljyttyä bambulattiaa tulee hoitaa säännömukaisesti kulutuksen mukaisesti, vähintään 3-5 vuoden välein Vesting Hoitoöljyllä (Vesting Maintenance oil). Hoitoöljy ”ravitsee” bambulattian pintaa, paikkaa pienempiä naarmuja ja hankautumia ja lisää lattian tarvitsemaa suojapintaa. Hoitoöljyttävä lattia tulee ensin puhdistaa likaisuudesta riippuen joko Vesting Vaha&Puhdistusaineella tai Vesting Teho-puhdistusaineella ohjeiden mukaisesti ja lattian tulee antaa kuivua ohjeen mukaisesti. Tämän jälkeen Vesting Hoitoöljy levitetään ohuelti lattialle. Liiallinen öljy pyyhitään nukkaamattomalla kuivalla liinalla ja lattian annetaan kuivua ainakin 6 tuntia.

TAKUUTARKASTUS

Jos takuutarkastus osuu vuodenaikaan, jolloin ilman suhteellinen kosteus on pienimmillään (yleensä tammikuu-huhtikuu), voivat äärimmäiset kosteusolosuhteet näkyä bambulattiassa. Tällöin bambulattia tarkastetaan tarvittaessa uudestaan normaalien kosteusolosuhteiden vallitessa. 

Huom! Bambulattian kutistuminen ja/tai rakoilu ei ole tuotevirhe, kyseessä on luonnonmateriaali. Tarkista ilman suhteellinen kosteus sekä lämpötila.

Mikäli bambulattiassa todetaan korjaustoimenpiteitä vaativia virheitä, tulee virheiden syyt sekä ympäröivien rakennusosien kunto selvittää ennen korjaustöiden aloittamista.

Veloitamme aiheettomista selvitys kustannuksista, jos bambulattia osoittautuu virheettömäksi tai siinä ilmenee takuun piiriin kuulumaton vika. 

× How can I help you?